Πρόγραμμα NVIDIA Inception

OBS POS με υποστήριξη Back Office
Σεπτέμβριος 11, 2014

Πρόγραμμα NVIDIA Inception

Ο όμιλος OBS είναι αποδεκτός σαν μέλος στο πρόγραμμα Inception του τεχνολογικού κολοσσού ονόματι Nvidia. To πρόγραμμα NVIDIA Inception δημιουργήθηκε για να γαλουχήσει και να ενισχύσει startup εταιρίες που καινοτομούν σε επιπεδο ΑΙ (Τεχνητή Νοημοσύνη) και Data Science.

Αυτό το πρόγραμμα προσδοκά να επιταχύνει την εταιρία μας κατά τη διάρκεια κρίσιμων σταδίων ανάπτυξης πρωτοτύπων και προϊόντων λογισμικού. Κάθε startup επιχείρηση διαχειρίζεται ένα προσαρμοσμένο σύνολο επιχορηγούμενων οφελών, από υλικό και υποστήριξη μάρκετινγκ στην εκπαίδευση με την βοήθεια εμπειρογνομώνων στον τομέα της τεχνολογίας.